6 มิถุนายน 2562 ทวีวัฒนาเนรมิตขยะเป็นเก้าอี้สวย

ที่มา: https://www.naewna.com/local/418083

ผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา กล่าวว่าเขตจัดกิจกรรมเก็บขยะชิ้นใหญ่เป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ประชาชนนำสิ่งของชิ้นใหญ่ที่เสื่อมสภาพหมดความจำเป็นต้องใช้ เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง เก้าอี้ โซฟา คอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ (หม้อหุงข้าว เตาแก๊ส กระติกน้ำร้อนโทรทัศน์ พัดลมฯลฯ) ซึ่งไม่ใช่สิ่งของจำพวกเศษวัสดุก่อสร้าง อิฐ หิน ปูนไม้กระดานชำรุด จากขยะชิ้นใหญ่ที่เก็บได้ จะมีขยะจำพวกยางในรถจักรยาน รถจักยานยนต์เก้าอี้เก่าที่ชำรุด เขตมีไอเดียที่จะเปลี่ยนขยะรีไซเคิลจากสิ่งของที่เสื่อมสภาพให้เป็นเฟอร์นิเจอร์ไว้ใช้ในครัวเรือน เพื่อลดปัญหาขยะ ปัญหาภาวะโลกร้อน และยังเป็นการนำเอาของที่เหลือใช้มาทำให้มีค่า ให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งยังทำให้ขยะคืนสู่สิ่งแวดล้อมที่ดีได้อีกด้วย สำหรับขั้นตอนการดำเนินงานคือ 1. จัดเก็บขยะรีไซเคิลจากโครงการขยะชิ้นใหญ่ จัดเก็บทุกวันอาทิตย์ 2. ขยะชิ้นใหญ่ที่จัดเก็บได้ ได้แก่ ยางในรถจักรยาน และยางในรถจักรยานยนต์ เก้าอี้ นำมาทำเฟอร์นิเจอร์ 3. นำยางที่ได้มาตัดและถัก เก้าอี้ที่ชำรุดมาซ่อมและทาสี 4. ขึ้นรูปยาง และประกอบกับเก้าอี้ 5. นำผลงานที่ได้ ตั้งวางที่ตลาดเพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงขยะไร้ค่าสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ เพื่อเป็นการรณรงค์ ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนลดปริมาณขยะมูลฝอย